Reactie op de open brief van Esther Severi

Door Luk Van den bosch, Theo Van Rompay, op Tue May 28 2019 22:00:00 GMT+0000

In reactie op de open brief over de toekomst van het Kaaitheater reageren Rosas en P.A.R.T.S. met een gezamenlijk statement: 'Er is geen Plan Rosas Kaaitheater.'

Read the English version here

De uitspraak van Anne Teresa De Keersmaeker in De Standaard van 25 mei over haar contacten met de raad van bestuur van Kaaitheater werd door Esther Severi aangegrepen om de tekst Van dynamisch kunstencentrum tot museum? te publiceren. Daarin speculeert ze over een aantal zaken en stellingen en posities die recentelijk circuleren. Mochten die speculaties zoals ze vermeld worden in Severi’s tekst, waar zijn, dan zou haar verontwaardiging ook volkomen terecht zijn.

De centrale gedachte was en is: kan Anne Teresa De Keersmaeker een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de hedendaagse dans in Brussel?

Er is echter geen ‘Plan Rosas Kaaitheater’. Niemand kan er exact naar verwijzen, omdat het eenvoudigweg niet bestaat. Er is wél een gedachte, een zorg. En die zorg is in zijn algemeenheid gedeeld met het bestuur van Kaaitheater.

De centrale gedachte was en is: kan Anne Teresa De Keersmaeker een rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de hedendaagse dans in Brussel, ten bate van toekomstige generaties? Ons stond/staat voor ogen: het samen rond de tafel brengen van autonome, en autonoom blijvende instellingen, werkzaam binnen een breed veld van functies in de hedendaagse dans.

Tezamen beslissen die instellingen te werken aan een instellings-overschrijdend en performant hedendaagse-dansbeleid (geen ‘museum’…). Of beslissen ze dat niét te doen. In het eerste geval zal dat tot een Plan leiden, in het tweede geval komt er geen Plan, en blijft iedereen zijn eigen weg gaan.

Esther Severi en de ploeg van Kaaitheater zijn initieel inderdaad niet geïnformeerd door Rosas of P.A.R.T.S. over deze bezorgdheid voor een Brussels actieplan voor de hedendaagse dans. Op een moment dat de algemeen directeur ontslag genomen heeft, zou dat een merkwaardige en zeer ongebruikelijke actie geweest zijn vanuit een andere organisatie. Zeker op zo’n transitiemoment is het aangewezen om daarover eerst met het bestuur in contact te treden.

Verdere communicatie met de media lijkt ons niet aangewezen, omdat de open brief te veel onwaarheden bevat.

Op 21 mei werden onze bezorgdheden toegelicht bij de dienstdoende artistieke en zakelijke leiding. Als er blijkbaar binnen de personeelsequipe van Kaaitheater kritisch tegen een samenwerking aangekeken wordt, dan vinden we het jammer dat we daar niet rechtstreeks op aangesproken worden, zoals sommigen uit het werkveld overigens wél gedaan hebben. Maar natuurlijk begrijpen we zeer de zorg van elk personeelslid om meer informatie te verkrijgen.

Bij het lezen van deze tekst denken wij dat eerst en vooral een gesprek nodig is met Esther Severi. We nodigen haar daartoe uit, en het staat haar vrij om iedereen mee te brengen van wie ze het opportuun vindt dat hij/zij ook onze bezorgdheden uit eerste hand wil vernemen. Die uitnodiging is inmiddels naar Esther vertrokken.

Verdere communicatie met de media lijkt ons niet aangewezen, omdat de open brief die tot deze communicatie uitnodigt, te veel onwaarheden bevat.


Lees hier ook de reactie van het Kaai-bestuur


Lees hier de oproep van 275 kunstenaars en cultuurwerkers