Tien redenen om rekto:verso te steunen

Door op Mon Oct 07 2013 05:38:22 GMT+0000

We zullen het niet verhullen: rekto:verso kan extra steun van culturele organisaties of privé personen goed gebruiken. Anno 2013 een papieren tijdschrift blijven maken is een gewaagde onderneming. Om deze tien redenen blijven we geloven dat rekto:verso een project is dat ook de komende tien jaar jouw steun verdient.

1) Rekto:verso is gewild bij lezers

Sinds kort is de groeiende vraag van kunsthuizen, cultuurcentra en kunstopleidingen om onze gratis nummers te verdelen, groter dan zowel onze oplage van 12.500 ex. als onze financiële mogelijkheden om die punten extra te bedienen. Het potentieel van rekto:verso blijkt dus groter dan ons bereik, en dat willen we de komende jaren graag weer in evenwicht brengen, door de oplage (terug) op te trekken naar 15.000 ex, en het (transport)budget voor geëngageerde nieuwe verdeelpunten aan te dikken.

‘Nagenoeg het enige blad dat het cultuurbeleid in Vlaanderen systematisch en met grote ernst volgt en analyseert’

2) Rekto:verso maakt een verschil

Waarom stijgt de vraag naar rekto:verso? Weinig andere tijdschriften brengen alle kunstdisciplines samen in beeld. Onze themadossiers (stedelijkheid, ‘de crisis voorbij’, de verbeelding van Vlaanderen, …) tackelen maatschappelijke kwesties die ook leven in de cultuursector, vanuit een meer beschouwende benadering dan de reguliere media. Afgelopen jaar leidde ons interview met Bernard Lietaer tot zijn keynote op het Cultuurforum, zetten we het thema ‘stedelijk cultuurbeleid’ op de agenda, gold onze beschouwing over de structurele subsidieronde als de meest verhelderende analyse. Rekto:verso biedt inzicht en uitzicht.

3) Gratis = democratisch

_Rekto:verso _bewijst dat ‘gratis’ niet hetzelfde hoeft te zijn als ‘populistisch’. Het gaat ons om een volgehouden geloof in basisdemocratie en cultuurverbreding. Met onze gratis nummers en ons gratis online archief lenigt rekto:verso – zo horen we toch vaak – mee de groeiende nood van cultuurhuizen en kunstopleidingen aan extra reflectie voor hun publiek. Rekto:verso bouwt zo mee aan een kritisch publiek. Hoeveel is dat het cultuurveld en zijn gebruikers waard?

4) Culturele onderzoeksjournalistiek

_Rekto:verso _is zo goed als uniek in culturele onderzoeksjournalistiek. Vanaf 2013 bieden we per jaar twee beurzen van 1000 € aan cultuurjournalisten die dieper willen graven: steun die we graag willen uitbouwen. Ook noemde de beoordelingscommissie Periodieke Tijdschriften rekto:verso ‘nagenoeg het enige blad dat het cultuurbeleid in Vlaanderen systematisch en met grote ernst volgt en analyseert’. Afgelopen seizoen publiceerden we het eerste cijferonderzoek naar vrijwilligerswerk in de cultuursector, legden we de onderbetaling van illustratoren bloot, groeven we dieper in de saga rond projectsubsidies voor Musical van Vlaanderen, .…

_Rekto:verso _bewijst dat ‘gratis’ niet hetzelfde hoeft te zijn als ‘populistisch’

5) Rekto:verso investeert in jong talent

De cultuurcritici van morgen? Veel kans dat ze rekto:verso passeren. Weinig andere tijdschriften bieden zo intensief feedback, input en begeleiding aan jongere auteurs. Elk jaar begeleiden we vijf stagiairs in een eigen onderzoek, naar hun eerste publicatie. Op het Theaterfestival en op het filmfestival MOOOV geven redacteurs van rekto:verso vrijwillig meerdaagse schrijf- en discussieworkshops. Kunststudenten en universiteitsstudenten in culturele studierichtingen blijken onze grootste fans.

6) Nieuwe vormen van kunstkritiek

Sinds 2013 investeert rekto:verso in een onderzoekstraject naar meer audiovisuele en dialogische vormen van online kunstkritiek: gefilmde recensies, meerstemmige kritiek vanuit interactie met lezers en kunstenaars, … Dat gebeurt met de Rekto:Verso Academy (R:VA), ons eigen labo voor jonge critici, videasten, ontwerpers en tekenaars. Met enkele Nederlandse cultuursites starten we in 2014 ook het bredere project LAK (Labo Actuele Kunstkritiek) op. Benieuwd naar wat er in deze digitale tijden nog allemaal mogelijk is naast de klassieke tekstuele recensie? Rekto:verso bereidt die toekomst mee voor.

7) Rekto:verso is een vrijwilligersproject

Anders dan de meeste andere cultuurtijdschriften wordt de inhoud van rekto:verso gemaakt ‘na de uren’. Brainstormen en plannen, auteurs opvolgen, lezen en feedbacken, (eind)redigeren: dit hele (intensieve) redactionele proces gebeurt door twaalf vrijwilligers, zonder hoofdredacteur. We geloven in die kracht. Extra middelen voor rekto:verso gaan in ons project, niet in onszelf. Enkel de zakelijke omkadering en de productionele coördinatie worden bezoldigd, samen goed voor twee dagen per week.

Wil ook u als lezer ons extra steunen?

8) Subsidies helpen, maar volstaan niet

Sinds 2013 krijgt rekto:verso, na een heel positieve beoordeling, 53.000 € Vlaamse subsidies per jaar. Daar zijn we erg blij mee, maar dat bedrag dekt in de praktijk louter de drukkosten van vijf nummers. Voor auteursvergoedingen, distributie, loonkosten, vormgeving, boekhouding, website, onkosten allerhande, … is rekto:verso afhankelijk van eigen inkomsten, die we voor 90% uit advertenties en steunabonnementen halen. Subsidies vormen slechts 40-50% van onze totale begroting. Wil ook u als lezer ons extra steunen?

9) Lage auteursvergoedingen

_Rekto:verso _is niets zonder zijn auteurs. In 2012 publiceerden in totaal 120 verschillende auteurs samen 170 bijdragen in rekto:verso. Zoals in wel meer Vlaamse culturele tijdschriften blijven onze vergoedingen evenwel (ver) onder de marktprijs. In 2013 hebben we onze vergoeding per letterteken met 25% opgetrokken, tot 0,0125 € / teken. Maar in de praktijk blijft dat 100 € voor 2 pagina’s in het papieren nummer: op het randje van een vriendendienst. Ook in totaal blijkt ons auteursbudget van 3750 € per twee maand te beperkt om alle interessante voorstellen voor extra online publicaties te kunnen honoreren met publicatie. Het verhogen van ons auteursbudget blijft een van onze eerste prioriteiten.

10) Steun onafhankelijke media

_Rekto:verso _opereert niet in een vacuüm, maar binnen een veel breder partnership met vijf andere onafhankelijke (nieuws)media. Zo leveren we per jaar kosteloos een 50-tal van onze culturele artikels aan MO*, Apache.be, Dewereldmorgen.be, Stampmedia en KifKif, die ze overnemen op hun (vaak breder gelezen) websites. Daarmee staat rekto:verso vaak in voor zowat de helft van de culturele berichtgeving van deze verwante – want even diepgravende en kritische – media. Kortom, ons tijdschrift maakt cultuur extra vanzelfsprekend tussen binnen- en buitenlands nieuws. Steun aan rekto:verso is steun aan een bredere schare online onafhankelijke media, die de reguliere nieuwsgaring corrigeren.