Doe het Cultuurparlement van de Lage Landen

Door op Wed Dec 23 2015 03:29:05 GMT+0000

Op zondag 7 februari 2016 organiseren rekto:verso en Het Transitiebureau het allereerste Cultuurparlement van de Lage Landen. Wees van harte welkom: pal op de grens delen we vijftien constructieve voorstellen met iedereen die de nood voelt aan nieuwe pistes voor het culturele veld. Schrijf je hier snel in voor de bus uit Brussel-Antwerpen of Amsterdam-Rotterdam.

bwpencil.jpgHet Cultuurparlement van de Lage Landen is het live nagesprek bij het kersverse wit-zwart-boek van rekto:verso en Het Transitiebureau, met steun van BesteBuren. Kunnen we samen de zeven voorstellen uit het witboek verder aanvullen met nog andere ideeën voor de culturele wereld van morgen? Welke wervende doorbraken vallen er te bedenken voor actuele knopen rond productie, presentatie, financiering, arbeid, draagvlak, uitstraling, educatie… ?

We nodigen iedereen uit die gelooft dat de kunsten(sector) nieuwe stappen kan en moet zetten, en daarover wil doorpraten met andere doeners, denkers en dromers. Rond een 15-tal ingediende voorstellen schuiven we afzonderlijke tafels uit om samen door te praten en de voorliggende ideeën te verfijnen, over de landsgrens heen. Wie weet loopt een en ander zelfs uit op een stemming?

Schrijf je hier nog in voor zaterdagmiddag 6 feb**... **

... en praat mee over de onderstaande ingediende ideeën en voorstellen aan 7 gesprekstafels, daarna in plenum:

 1. Cultuur zou van iedereen kunnen zijn
 • Voorstel Bernard Defossez: regionale of lokale cultuurparlementen tussen de cultuursector en verenigingen van mensen in armoede, om elkaars leefwereld beter te leren kennen (dat kan ook met het onderwijs en de diversiteitssector). Zo werken we samen een programma uit voor hoe mensen in armoede meer en beter kennis kunnen maken met de inherente groeiwaarde van kunst, met nieuwe ervaringen, weg van het gekende (zoals louter zitjes vullen).
 • Voorstel Arnold Wittenberg: het oprichten van een vliegend testteam ter bevordering van cultuurparticipatie bij verschillende doelgroepen. Het testteam experimenteert met methoden, verbindt mensen en expertise, en draagt zijn nieuwe inzichten breed uit. Het wordt representatief samengesteld volgens het Quadri Helix-model (vanuit cultureel middenveld, overheid, academici, ondernemers) en kan ingeroepen worden door gemeenten, cultuurcentra, kunstorganisaties, ...
 1. Nieuwe netwerken zijn de toekomst
 • Voorstel Dries Van de Velde: een actief broedplaatsenbeleid waarmee leegstaande gebouwen worden omgevormd tot een meerwaarde voor de gemeenschap. De overheid brengt de leegstand in kaart en bemiddelt met makelaars en eigenaars, maar de broedplekken zelf worden uitgebaat door een sociaal-cultureel werker, een pastoor of zelfs een kunstenaar. Het zijn huizen van diverse, complementaire burgerinitiatieven en bewegingen uit zoveel mogelijk domeinen, met omkadering van artiesten. Financiering via een Fonds?
 • Voorstel Jennifer van Exel: Een contra-monetair cultureel systeem/organisme dat zich baseert op plekken die als vrijplaats dienen. Een stelsel van meeloop-meewerk verbanden dat de persoonlijke sfeer betrekt, dus kosten en inwoning en samenwerkingen met een oudere garde culturelen. Op basis van netwerken en met gebruik van verschillende valuta.
 1. Sterk de kunstenaar, of hij doet het zelf
 • Voorstel Laurette Muylaert: een betere afstemming van de sociale bescherming van kunstenaars en ondersteunende functies in België en Nederland (en Europa als geheel). Meer en meer flexwerk vraagt om betere oplossingen, zoals bijvoorbeeld het oprichten van coöperatieven. We moeten voorstellen bestuderen en via de Europese vakbonden een lobbygroep vormen en ijveren voor betere wetgeving in Europa, die oa een oplossing biedt voor het feit dat artiesten veel reizen en telkens met andere regels te maken krijgen.
 • Voorstel Robrecht Vanderbeeken 1: de opbouw van een vakbond-plus, die de troepen verzamelt en ondersteunt die nu vaak in gespreide slagorde hun woede uiten over bv. besparingen. Deze 'vakbond van de toekomst' biedt een 21e-eeuwse variant van de vroegere 'volkshuizen' waarin de werkende bevolking samenkwam, leerde lezen en cultuur smaken. Het biedt een nieuwe vorm van zelforganisatie, waarin wederzijdse vooroordelen tussen kunstensector en vakbonden worden omgekeerd tot een gedeelde sterkte. Reboot!
 • Voorstel Robrecht Vanderbeeken 2een make love not war-room, waarin samen nagedacht en gediscussieerd kan worden over de ideologische beeldvorming van kunst en kunstenaars in de publieke sfeer, en wat we daartegenover kunnen zetten. Met een nieuwsbrief waarin kunstenaars en cultuurliefhebbers ‘woordvoerder’ worden van een andere communicatie, en met ruimte voor een andere kunstkritiek, die meer aandacht geeft aan de maatschappelijke rol van de kunsten, hun kunstzinnige en emancipatorische kracht.
 1. (Subsidie)herverdeling nu!
 • Voorstel Ilse Joliet: een absolute herverdeling van de beschikbare middelen; oa door rechtstreekse contributie door succesvolle artiesten aan de subsidiemiddelen, verplichte omkadering en financiële steun aan jonge makers door grote gezelschappen, ... Een mogelijk model is een fonds met solidariteitsbijdragen van goed verdienende kunstwerkers, vooral gericht op de middengroep tussen gevestigde kunstorganisaties en jong preciar werk: de groep van kunstenaars die zich al ontwikkeld heeft, maar nog niet zelfbedruipend is, en niet kan 'doorontwikkelen'. Of is er een Tobintax voor kunstwerkers mogelijk?
 • Voorstel Hans Van den Broeck: bestaande gestructureerde gezelschappen krijgen de opdracht om naast hun eigen creatieve productie ook  artistieke residentieruimte vrij te maken. De residerende artiesten worden hen toegewezen door een onafhankelijk selectieteam. Voor huizen gaat de druk van de artistieke ketel en komt er meer tijd voor reflectie en proces-onderzoek. Artiesten zonder (grote) structuur krijgen meer productionele en financiële ruimte. De bestaande infrastructuur van cultuurcentra, kunstencentra, theaterhuizen, ... (met vaak hoog lopende leningen, kosten) komen zo ten bate van een grotere artistieke gemeenschap.
 1. Tussen vraag en aanbod staat het publiek
 • Voorstel Paul Smelt: de nieuwe verbindende website theatercrowd.eu, waar publiek en locatie aan elkaar gekoppeld worden, door simpele pre-aankopen (betaling van 50% van de theaterticketprijs). De niche producenten wordt gevraagd (enkel) daar te spelen, waar zij een gevulde zaal treffen. Hiermee verkort je de keten en kan je publieksaantallen (Crowd) gemakkelijk aan elkaar verbinden. Bij te weinig interesse of geen beschikbare theaters binnen de beloofde datamogelijkheden óf binnen de beloofde reisafstand: geld retour. 
 • Voorstel Wouter Hillaert: de nieuwe digitale tool TipTapTop, waarmee mensen die werkzaam zijn in de kunsten, tweewekelijks maximaal 30 persoonlijke vrienden kunnen tippen over wat er echt goed is om te bekijken in theater, muziek, beeldende kunst, ... TipTapTop is een soort digitale mond-aan-mond-reclame: persoonlijk en efficiënt, gebouwd op directe relaties. Het gidst en tipt die grote groep potentiële gebruikers die wel eens meer kunst willen beleven, maar door het bos de bomen niet zien. Een minimale investering, een grote aanwinst aan publiek!
 1. Braakliggen is de nieuwe kunst
 • Voorstel Mia Vaerman: In mijn omgeving van dansers, theatermakers en kunstencentra merk ik hoe agenda's en dagen dichtkoeken. Volgepropt zijn ze, als de winkeltoog bij de apotheker. Wat doe je ertegen? In het Engels hebben ze er een woord voor: 'declutter'. De rotzooi opruimen. Opgestapelde prullaria weggooien, kasten uitmesten, knipsels en ooit te lezen tijdschriften dumpen, zelfs boeken mogen het raam uit. Voor de kunstensector is niet een vorming time-management de oplossing, wel een dubbele benadering tussen concrete goeie gewoontes (lees Leo Babauta's 72 Ideas to Simplify Your Life) en een meer structurele aanpak (onze prestatie- en geldingsdrang afleren dmv slow art).
 • Voorstel Julia ter Veld: Hoe zou een 'Centrum voor Publieke Verbeelding' eruit kunnen zien? Het is niet lang geleden dat verveling nog een grote plek in ons bestaan innam. Het gevoel dat een startende student kon bekruipen in een vreemde stad: op een hele kleine kamer jezelf vervloeken dat je nog niemand gevonden hebt om je interesses mee te delen. Zo ontstond er gezamenlijke geaccepteerde verveling of verstilling. Zo kon de bieb al een plek zijn waar na een dag schattig werken werd afgesproken de volgende dag elkaar hier weer te zien. Er is behoefte aan een nieuw soort kerk die de les die verveling ons leerde kan doceren.
 1. Vlaanderen-Nederland: plus est en vous!
 • Voorstel Carlo Van Baelen: Media geraken amper over de grens – nieuws en duiding gaat over de eigen kerktoren/stadhuis/Wetstraat-Den Haag. Opiniemakers en publieksmenners zijn alleen sant in eigen land. Daartegen is een reeks voorstellen denkbaar: een wekelijks nieuwsoverzicht uit Vlaanderen / Nederland op tv en radio, beschikbaarheid literaire en culturele tijdschriften over de grens, Vlamingen in Nederlandse programma’s en omgekeerd, gezamenlijke binationale opleidingen (cfr. literaire vertalers), het faciliteren van studeren over de grens, tussenkomst in reis- en verblijfskosten voor auteurs die optreden over de grens, ...

_Rekto:verso _en Het Transitiebureau vonden elkaar in eerdere initiatieven in dezelfde lijn. Zo trekt Het Transitiebureau al een jaar lang De Agenda, een reizende reeks van open gespreksavonden rond de toekomst van het Nederlandse (podium)kunstenveld. In 2014 organiseerde rekto:verso met Campo een People’s Parliament en met Kunstenpunt en Het Theaterfestival Een ander gesprek: twee gespreksformats op basis van verrassende voorstellen aan beleid en cultuurveld. Verbeelding is de eerste stap…

Praktisch

Wanneer? Zondag 7 februari 2016, 10u-18u

 • 10u: vertrek in Amsterdam (aan het pontje achter het Centraal Station)
 • 11u: vertrek Brussel (Brussel-Noord, bij de Eurolines bussen)
 • 11u15: vertrek Rotterdam (achterkant Centraal Station)
 • 12u: vertrek Antwerpen (Berchem-Station, verzamelen bij de Panos)
 • 13u: aankomst op de grens + eten
 • 14u: welkom door Willem de Wolf + korte presentatie voorstellen
 • 14u45: zeven gesprekstafels
 • 16u30: plenair parlement
 • 18u: terug huiswaarts met de bus
 • 19u: aankomst Antwerpen en Rotterdam (19u15)
 • 20u: aankomst in Brussel
 • 20u30: aankomst in Amsterdam

Waar? Wait and see!

We hebben een bijzondere locatie gevonden op de Vlaams-Nederlandse grens, met een statig bordes...

Nog vragen? Mail info@rektoverso.be en transitiebureau@gmail.com!

Hoe? Schrijf je hier verplicht in!

We brengen ingeschreven deelnemers rond 5 februari op de hoogte van de opstap-locaties en het vertrekuur van de bus in verschillende steden. Ben je allergisch voor gezellige busreizen en kom je liever op eigen kracht naar de geheime locatie? Richt rond 1 februari een mailtje naar info@rektoverso.be en transitiebureau@gmail.com.

Hoeveel? Gratis!

Het Cultuurparlement van de Lage Landen wordt immers gesteund door BesteBuren.