Uw idee voor onze politici?

Door op Tue Feb 04 2014 19:46:58 GMT+0000

In het kader van 4x4 - Kiezen is een kunst dagen CAMPO en rekto:verso u uit om ook zelf constructieve voorstellen te doen, of prangende vragen te formuleren. Welke concrete programmapunten rond kunst en cultuurbeleid wil u in de programma's van politieke partijen zien verschijnen, al dan niet ter vervanging van andere? Wat geeft u mee aan de volgende minister van Cultuur?

Naamloos.png

In de finale van 4x4 - Kiezen is een kunst, op dinsdag 13 mei, stemmen we in ons People's Parliament over de beste voorstellen, onder het goedkeurende oog van Joke Schauvliege, toch wat de stemprocedure betreft.

Stuur ons voor 1 mei uw wilde ideeën als concrete programmapunten (max. 10 zinnen, of een beeld) op 4x4@campo.nu, en volg alle voorstellen hieronder. Roept een voorstel vragen op? Reageer op dit mailadres of in de 4x4 facebookgroep.

Voorlopige programmapunten:

- Snoeien in de overhead van de professionele sector ten gunste van de kunstenaars!

  • _Er zijn meer mensen die aan cultuur willen doen dan eraan toekomen, omdat ze door het bos de bomen niet meer zien. Voorstel: ontwikkel met pakweg Cultuurnet een erg vlot handelbare online email/community-tool waarmee (de honderden) mensen werkzaam in de cultuursector aan max 25 persoonlijke vrienden/familie tweewekelijkse tips kunnen bieden voor wat boeiend is, binnen de interesses die deze vrienden hebben aangevinkt. Zo maximaliseer je de kennis binnen de sector zelf over wat er gaande is, voor die categorie potentiële cultuurgebruikers die aangeven 'wel meer naar het theater of het museum te willen, maar totaal niet weten waar te beginnen'. Tips van mensen die je kent en vertrouwt, zijn immers de meest gebruikte weg naar cultuur. _

_- Ecologie zal pas een thema worden in de cultuursector als er een systeem rond wordt uitgedacht. Voorstel: elke cultuurorganisatie mag per jaar beschikken over een ecologische voetafdruk van x aantal CO2 (of aantal vliegkilometers) in relatie tot haar aantal werknemers of subsidiebedrag. Wie daarboven uitkomt, kan dat 'tekort' afkopen bij organisaties die overschot hebben. Elke vijf jaar wordt het totaal aantal beschikbare CO2 of vliegkilometers kleiner. Wel bouwt de Vlaamse Gemeenschap het initiatief Jonge Sla, rond kunst en ecologie, tegelijk uit tot een volwaardig consultancy-centrum rond ecologie. _

_- Volgens het Nieuwe Kunstendecreet moeten de kunstensteunpunten samensmelten. Nu worden deze rechtstreeks onder de bevoegdheid van de administratie van de overheid ondergebracht. Maar moet een steunpunt niet onafhankelijk zijn? _

- Cultuur en Natuur zijn te brede en uiteenlopende onderwerpen om onder één minister onder te brengen. Zo kan een breed publiek de minister niet beoordelen of aansprakelijk stellen op basis van één specifiek deelbeleid, de minister kan daarentegen van mediageniek petje wisselen afhankelijk van het gevoerde beleid en zo de verantwoordelijkheid wat ontlopen (bijv. als er klappen vallen bij Cultuur, probeert de minister soms in de media te blinken met positief nieuws inzake het beleid op Natuur). Beter zou zijn één minister van Cultuur, waar ook veel andere deeldomeinen aan toegevoegd worden die nu elders in de verdrukking zitten. Denken we aan het voltijds en deeltijds kunstonderwijs, of aan dat deel van de media (zoals boeken, kunstkritiek, poëzie, ...) dat nu op één hoop wordt gegooid met de mediabusiness (commerciële TV, commerciële kranten, cultuurindustrie).

- In de volgende Vlaamse Regering worden de beleidsdomeinen Cultuur & Media ondergebracht onder één minister. Hoeven we pakweg op zondagmorgen misschien niet meer om 7u op te staan om op Radio 1 nog wat over cultuur te weten te komen…

  • _De Vlaamse Gemeenschap zou het cultuurveld actiever kunnen sturen op wat ze zelf vindt ontbreken. Voorstel: heroriënteer 10 % van je subsidieruimte naar een 'aanbestedingsbeleid'  waarop cultuurorganisaties kunnen intekenen, zoals dat gebeurt bij architectuurprojecten. 'De Vlaamse Gemeenschap maakt 1 miljoen euro vrij voor een repertoiregezelschap, wie dient het beste plan in?'. Of: 'Er is in Vlaanderen te weinig internationaal jeugdtheater te zien, welk bestaand gezelschap legt het beste plan voor, in ruil voor 250.000 €?' Of, omgekeerd: 'Er is in Vlaanderen plaats voor maximaal 10 kunstencentra die dan wel beter gefinancierd worden, wie solliciteert?' Uiteraard worden die plannen niet door de minister beoordeeld, maar vanuit de expertenpool van het Kunstendecreet. Met zo'n beleid zou het debat over waar Vlaanderen heen wil met cultuur, veel levendiger worden. Ook het publieke draagvlak voor cultuur zou groeien. _

- ...

  • ...

  • ...

Peoples Parliament eflyer_0.jpg