Over de fotografie van cultuur in crisis

Door Arnout De Cleene, Michiel De Cleene , op Thu Feb 25 2021 23:00:00 GMT+0000

De maatregelen die genomen werden in het kader van de coronacrisis zijn ingrijpend. Ze hebben onder meer als gevolg dat plaatsen die we associëren met menselijke aanwezigheid plots leeg zijn. Dat geldt ook voor de cultuursector. In 'Zes Lege Plaatsen' onderzoeken en tonen Arnout en Michiel De Cleene de wijze waarop de cultuursector getroffen wordt door die leegte en hoe de culturele crisis verbeeld wordt.

Hét symbool van de cultuursector in crisis is momenteel de lege theater- of concertzaal. Maar wat zegt dat beeld over hoe een sector in crisis met leegte omgaat? En zijn er lege plaatsen die ons andere verhalen vertellen? 'De vraag hoe de huidige crisis de culturele wereld vormgeeft, gaat intrinsiek samen met de vraag hoe de cultuur de crisis verbeeldt.'

Lees hier het beeldessay als pdf.

Ontwerp: Ine Meganck