Meer weten?

Door Roel Griffioen, Sjoerd Leijten, op Wed Jun 24 2020 07:47:00 GMT+0000

Wil u na de virtuele wandeling nog meer leren over architectuur voor de auto, twintigste-eeuwse verkeersgeschiedenis en recente initiatieven van onderaf om de stad minder auto-afhankelijk te maken? Hier vind u een verzameling leestips en links waarvan we bij het maken van de podcast dankbaar gebruik hebben gemaakt.

Allereerst een bekentenis. De beeldspraak in de titel van de podcast is niet door ons bedacht. Het is ontleend aan het boek Carchitecture: When the Car and the City Collide van architectuurcriticus Jonathan Bell (2001). Dat boek laat zien hoe tot diep in de twintigste eeuw de auto werd gezien als een betrouwbare bondgenoot van stedelijke ontwikkeling.

De doorbraak van het automobilisme hier te lande wordt op pakkende wijze beschreven in De blijde intrede van de automobiel in België, 1895-1945 van historicus Donald Weber (2010). Op het podcast-kanaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience kan u een opname beluisteren van Webers Nottebohmlezing over hetzelfde onderwerp: hier.

Architectuurhistoricus Els de Vos gaat in Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig (2012) uitgebreid in op het binnendringen van de auto in de naoorlogse woningarchitectuur. Ze schreef met Hilde Heynen ook een wetenschappelijk artikel over de garage-typologie. Dat vindt u hier.

Een schat aan informatie over de individuele gebouwen die in deze rondleiding passeren, is de inventariswebsite van agentschap het Onroerend Erfgoed. Vooral uit de artikelen van de auteurs Elise Hooft en Jo Braeken werd veelvuldig en gulzig geput.

In de podcast wordt de mobiliteitsdeskundige Dirk Lauwers aangehaald. Dat citaat komt uit zijn tekst ‘Beleid voor nieuwe mobiliteit’ uit de bundel Onze stad: Inspiratie voor de stad van morgen (redactie Danielle Dierckx en Marc Swyngedouw, 2017). Het hoofdstuk vind je hier

In het tijdens de lockdown verschenen Het recht van de snelste beschrijven journalist Thalia Verkade en verkeerskundige Marco te Brömmelstroet de rol van verkeer in de inrichting van straten, steden en de samenleving. Het boek is hier te vinden. De artikelen van Thalia Verkade op De Correspondent zijn ook de moeite waard, hoewel ze vooral betrekking hebben op Nederland.

In de podcast wordt een opinieartikel aangehaald van de schooldirecteur van het Instituut Maris Stella-Sint-Agnes, die de sociale implicaties van luchtverontreiniging aanstipt. Het artikel, dat verscheen naar aanleiding van het CurieuzeNeuzen-onderzoek, vindt u hier.

De bevindingen van dit burgeronderzoek naar luchtverontreiniging kunt u raadplegen in het themadossier van De Standaard en op de website van CurieuzeNeuzen. De Gazet van Antwerpen houdt een dossier bij over het thema mobiliteit in stad en rand.

Als u meer wil weten, of zelf in actie wil komen, verwijzen wij u met plezier door naar de vele bekende en minder bekende burgerinitiatieven, organisaties en actiegroepen die zich met de in deze podcast aangesneden mobiliteitsproblematiek bezighouden. Voorbeelden zijn Ringland, StRatenGeneraal, Ademloos, Commons Lab Antwerpen, Trage Wegen en Pak ze aan, de Turnhoutsebaan.