Coup des Arts richt zich tot de cultuurhuizen

Door Coup Des Arts, op Thu Jul 30 2020 12:48:00 GMT+0000

Op 25 juli 2020 probeerde Coup Des Arts de KVS te bezetten met een vredelievend en onderrichtend programma om over gelijkheid, antiracisme en dekolonisering te praten. Zij richten zich vandaag tot de directies van grote cultuurhuizen die werden gesloten sinds de coronacrisis. 'Coup Des Arts eist dat wij nadenken over manieren om alle ruimte waarover wij beschikken optimaal te gebruiken. Waarom zijn deze instellingen in juli gesloten?'

Beste directies van de culturele huizen,

Op zaterdag 25 juli hebben wij, Coup Des Arts, een collectief van voornamelijk kunstenaars en cultuurwerkers, geprobeerd om het Brusselse KVS-gebouw te bezetten voor minstens 10 dagen. Het doel: discussies voeren rond dekolonisatie en antiracistische acties, open strategievergaderingen houden, culturele programma's organiseren en gratis maaltijden voorzien.

Vooraleer leden van het collectief het gebouw binnengingen, probeerden wij de artistiek directeur van de KVS, Michael De Cock, telefonisch te bereiken om hem te melden dat wij het gebouw zouden betreden. Helaas kwam toen net de politie langs om het gebied te surveilleren en merkte de aanwezigheid van het collectief op. Toen Coup Des Arts eindelijk de directeur aan de lijn kreeg, kwam de politie net in grotere getale terug. In plaats van toegang te verlenen tot het gebouw, kwam de directeur af met excuses die niet beantwoordden aan de urgentie van de zaak. Hij bood aan om het tiendaagse programma van het collectief te faciliteren, maar pas na de vakantie.

Er is echter geen tijd meer te verliezen. De Amerikaanse activiste Angela Davis herinnert ons er terecht aan dat we middenin een revolutie zitten die wordt aangewakkerd door de antiracistische, gedekoloniseerde, intersectionele protesten die in de VS zijn begonnen.

Bovendien heeft de wereldwijde COVID-19 pandemie een economische crisis aangewakkerd die de bestaande economische ongelijkheden alleen maar zal verdiepen en een grotere klassenscheiding zal veroorzaken. Er is een urgentie die Coup Des Arts ook voelt, samen met vele individuen en organisaties die in België en wereldwijd aan radicale systeemveranderingen werken.

We kunnen niet langer wachten. Kunstenaars kunnen geen huur betalen, sommigen hebben niet genoeg te eten

We kunnen niet langer wachten. Kunstenaars kunnen geen huur betalen, sommigen hebben niet genoeg te eten. En met hen vele anderen. Instellingen zoals de KVS, Théâtre National, Bozar, De Munt, De Singel, NTGent, Toneelhuis en Ballet Opera Vlaanderen moeten zich radicaal herbezinnen over hun houding in deze bittere tijden.

Coup Des Arts vraagt hen om niet langer al hun tijd en energie te besteden aan strategieën om de online ruimte te koloniseren, zoals Michelle Millar Fisher (curator bij MFA Boston) dat noemt. Coup Des Arts eist dat wij nadenken over manieren om alle ruimte waarover wij beschikken optimaal te gebruiken. Waarom zijn deze instellingen in juli gesloten? Verzekeringspolissen, vermoeid personeel, of COVID-19 zijn geen goede excuses. Deze lege, mastodontische instellingen kunnen, vooral nu, worden herbestemd voor het huisvesten van dakloze mensen, om maaltijden te voorzien voor zij die honger hebben, zoals heel wat kunstenaars of de vluchtelingen in het Noordstation. Organisaties als Zinnema en Beursschouwburg tonen dat dit mogelijk is door respectievelijk voor langere tijd hun sleutels te geven aan een jong kunstenaarscollectief of door middelen te verstrekken aan daklozen en mensen in armoede.

Coup Des Arts eist dat KVS-directeur Michael De Cock de komende dagen het theatergebouw openstelt voor het collectief. Deze eis is ook gericht aan andere directeuren van culturele instellingen. Want het gaat uiteraard niet specifiek om de KVS of haar directie. Het collectief heeft ervoor gekozen om de artistiek directeur van de KVS te benaderen omdat De Cock zich als anti-rascist profileert en wellicht zou openstaan voor onderhandelingen. Is hij echt bereid om racisme actief tegen te gaan en een voorbeeld te stellen aan andere witte mannen die aan de macht zijn? Is hij bereid zijn positie op te geven en het leiderschap, de ruimte en de macht over te dragen aan kunstenaars & visionairen zoals de Belgo-Congolese Pitcho Womba Konga of de Zuid-Afrikaanse Belgische Moya Michael?

Deze actie gaat over de herverdeling van middelen, het herdefiniëren van mogelijke ruimtes, het herbeleven van onze collectieve realiteit en toekomst.

Deze actie richt zich dus niet tot de KVS an sich, maar gaat over de herverdeling van middelen, het herdefiniëren van mogelijke ruimtes, het herbeleven van onze collectieve realiteit en toekomst. Wij willen eerst en vooral op de deuren van cultuurhuizen kloppen, want dat is bekend terrein voor de meeste leden van Coup Des Arts. Maar wij verlangen naar solidariteit met andere bewegingen en de ruimere samenleving. Onze Change.org petitie kan hier worden ondertekend. Onze volledige lijst van eisen is beschikbaar op de Coup des Arts Facebookpagina

De meeste grote instellingen zijn nog steeds doordrongen van koloniale bureaucratieën. Volgende week komt Coup Des Arts misschien bij hen aankloppen... Maar natuurlijk zijn zij vrij om hun deur zelf alvast open te zetten voor het collectief - zolang zij de beweging niet proberen te recupereren.

Met groet,

Coup Des Arts