Dossier: Biënnales: hefboom of kwaal?

Overal ter wereld poppen biënnales op, als nieuwe magneten voor kunst, kapitaal en toerisme. Je kan ze artistiek beoordelen, maar ook op hun randvoorwaarden. Wat zegt het populaire model van de biënnale over de stand van zaken in de beeldende kunst, en ook haar relatie met het grote geld en de politieke omstandigheden?

Inhoud:

De Biënnale: van toeristische attractie tot luis in de pels

Fictieve triënnale: Bergen Assembly

De 13e Biënnale van Istanbul