Dossiers

Al zal rekto:verso ooit vergaan, onze themadossiers blijven immer bestaan ... Bekijk hier het overzicht.

Het Grote Emoticon

In zijn jubileumnummer 75 gaat rekto:verso de emotionele toer op, met Het Grote Emoticon. Precies 75 auteurs en visuele kunstenaars kozen elk een emotie en laten er hun ziel of hun intellect op los. Is er dan nog niet genoeg sentiment in deze tijden? Misschien wel, maar hebben al die emotionele uitingen wel de diepgang die we van gevoel verwachten?

Lees het dossier (rekto:verso 75, maart - april 2017)

74_ntgentcphiledeprez kopie_0.jpg

Quo Vadis, NTGent?

NTGent verkeert in woelig water. Ingeperkte subsidies en interne strubbelingen leidden niet alleen tot het vertrek van artistiek leider Johan Simons, maar ook tot een wezenlijke identiteitscrisis. Hoe het schip weer vlot krijgen? Maar vooral: voor welke bestemming dan? Podiumtijdschrift Etcetera en cultuurmagazine rekto:verso vroegen tien uiteenlopende stemmen om het publieke debat aan te zwengelen met een eigen wervend toekomstvoorstel. De rol van het Gentse stadstheater is te belangrijk om ze alleen maar over te laten aan de raad van bestuur… 

Lees het online dossier (10-20 januari 2017)

Underground

We bleven de fantasie koesteren dat er naast de officiële media- en subsidiecultuur toch nog broeierige bronnen moeten zijn, waar frisse ongedwongenheid of weirde margekunst ontsnapt aan de dictatuur van clicks en likes en duimpjes van commissies. Dat er ook in onze eigen steden onbekende oases moeten resten van oorspronkelijke creativiteit, klein maar fijn, bevrijd van de overtuiging dat je maar bestaat als je wordt gezien. Lees er alles over in dit undergroundnummer.

Lees het dossier (rekto:verso 74, december 2016 - januari 2017)

Rekta:versa

Rekto:verso goes gender! Wat is er aan van het verdoken gerucht dat ‘het kunstenveld een heel mannelijke sector is’? De cijfers, interviews en getuigenissen in dit nummer bevestigen dat er nog veel werk aan de winkel is. We openbaren enkele boeiende oeuvres, surfen op de verschillende golven van het feminisme en doen een uitstapje naar queer. Not only for women!

Lees het dossier (rekto:verso 73, oktober - november 2016)

Na de subsidiebeslissingen

Op 30 juni 2016 verdeelde de Vlaamse regering voor het kunstenveld de werkingssubsidies voor de komende vijf jaar. Zelf gewaagde minister Sven Gatz van extra zuurstof voor de kunsten, maar de kunstensector blijkt dat heel anders te zien. En rekto:verso? Wij zoomen dieper in, met een tiental analyses voor verschillende aspecten. Alstublieft! Wat betekent deze subsidieslag voor de toekomst van de kunsten?

Lees het dossier (rekto:verso 72, juni - juli 2016)

Het grote participatiedebat

Sinds ‘participatie’ één van de vijf functies is waar je als kunstorganisatie subsidies voor kan krijgen, lijkt de interesse voor een meer actieve wisselwerking met het publiek sterk in opmars. Dat brengt een spannend nieuw participatielandschap met zich mee, maar ook frustratie en fundamentele twijfel. Want wat is dat eigenlijk, participeren? We doorploegden subsidiedossiers en adviezen en proberen in een vierdelige
reeks meer helderheid te scheppen.

Lees het dossier (rekto:verso 72, juni - juli 2016)

Het gaat vooruit

Ooit was ‘vooruitgang' de motor waarop de westerse geschiedenis draaide, maar vandaag lijkt dat idee steeds meer te sputteren. Zelfs van de Verlichting wordt te pas en te onpas het einde uitgeroepen. Rest ons dan niets meer dan cultuurpessimisme? Of opent de achteruitgang van de vooruitgangsgedachte onze ogen voor nieuwe manieren om in de tijd te staan? Dit dossier zet een boompje op over het verleden, het heden en de toekomst van vooruitgang, ook in de kunsten.

Lees het dossier (rekto:verso 72, juni - juli 2016)

Angst

Dit nummer bevraagt angst als een gedeelde cultuur, vanuit kunst en andere culturele uitingen. Directe aanleidingen vormden de nasleep van de aanslagen in Parijs en Brussel. De schema’s blijven dezelfde: eerst collectieve consternatie, dan troost bij elkaar, vervolgens het vaste rondje van verklaringen, verwijten en vingerwijzingen, terwijl de rook over de slachtoffers optrekt. Valt daar überhaupt nog iets aan toe te voegen? Minstens dit: dat angst meer is dan een blanke Europese ervaring

Lees het dossier (rekto:verso 71, april - mei 2016)

Spreiding

Hoe krijgen we ons werk bij een publiek, ook buiten de grote steden? Het is lang geen nieuwe vraag, maar sinds kort hangt er over het antwoord een zeker crisisgevoel. In het Vlaamse kunstenveld groeit de bezorgdheid over de presentatiemogelijkheden op lokaal vlak. Wat is het probleem? Tussen 15 april en 15 mei 2016 publiceren Kunstenpunt en rekto:verso cijfers, analyses en indrukken vanuit de praktijk van muziek, beeldende kunst en podiumkunsten.

Lees het dossier (rekto:verso 70, februari - maart 2016)

Populair

Van de tijden van vandaag is dit een witboek: een levendige waaier van voorstellen en alternatieven voor de komende jaren van kunst en cultuur in de Lage Landen. Kijk naar buiten, er is reden tot optimisme. Van de tijden van vandaag is dit een zwartboek: een duistere waaier van de wantoestanden en misverstanden in onze Lage Landen. Kijk naar buiten, er is reden tot beklemming.

Lees het dossier (rekto:verso 70, februari - maart 2016)

Zwart-wit

Van de tijden van vandaag is dit een witboek: een levendige waaier van voorstellen en alternatieven voor de komende jaren van kunst en cultuur in de Lage Landen. Kijk naar buiten, er is reden tot optimisme. Van de tijden van vandaag is dit een zwartboek: een duistere waaier van de wantoestanden en misverstanden in onze Lage Landen. Kijk naar buiten, er is reden tot beklemming.

Lees het dossier (rekto:verso 69, december 2015 - januari 2016)

School maken

Plekken waar iets geleerd wordt. Dáár wil dit nummer het weer over hebben. Over inhoud. Over kunde. Over gedroomde idealen van nakend kunstenaarschap. Zijn dat geen relevantere vragen dan welke naam het best bekt of welke kunstschool nu de grootste is? Als we zien hoe kunst en samenleving vandaag transformeren, wat willen we dan meegeven aan onze kunstenaars van morgen? Wat moeten ze kunnen? En zijn onze kunstscholen, die negentiende-eeuwse academies met hun vrije atelierruimte, daar nog op toegesneden? Wat verwachten we er als gemeenschap van?

Lees het dossier (rekto:verso 68, oktober - november 2015)

Mons.jpg

En avant Mons!

In 2015 is Mons een heel jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa, met een feestelijk programma waarvan alleen de meest mediatieke projecten de Vlaamse pers halen. Wat verbergt zich in Mons achter de grote affiches? Wat is het bredere verhaal van dit ambitieuze project in de voormalige mijnstreek van de Borinage? En maakt Mons 2015 dat ook waar?

Lees het dossier (rekto:verso 67, juni - juli 2015)

rv64.jpg

Verzetje hoger

Dit nummer doet een poging om onszelf opnieuw te inspireren. Verzet waartoe? Verzet waartegen of waarvoor? En vooral: hoe? Kunnen de kunsten het klassieke verzet verzetten? Elk artikel onderzoekt een andere vorm van mogelijk verweer. 

Lees het dossier (rekto:verso 67, juni - juli 2015)

rv64.jpg

Voorrang van rechts

Welke inzichten over cultuur en samenleving leven er eigenlijk ter rechterzijde, die ons mogelijks kunnen inspireren of verrijken? Stel nu dat rechts echt waarden verdedigt die van de wereld een mooiere plek zullen maken. Niet alleen voor henzelf, maar voor iedereen. Waarom niet eens écht luisteren? Het resultaat van deze rechtsgeaarde poging tot gesprek is een rekto:verso die meer dan anders rechts is uitgelijnd. 

Lees het dossier (rekto:verso 66, april - mei 2015)

rv64.jpg

Mislukt

In de kunsten hoef je niet ver te zoeken naar de positieve foutencultuur. Die koesteren kunstenaars zowat als hun huisfilosofie. Trial and error is de tweede natuur van kunst. Veel constructiever dan vrolijk koketteren met dat onvermogen is opnieuw op zoek te gaan naar die positieve foutencultuur die de kunsten altijd heeft gesierd. Waar zitten in onze sector de grote mankementen? En wat valt ervan te leren? Hoe vallen ze te keren?

Lees het dossier (rekto:verso 65, februari - maart 2015)

rv64.jpg

Heilige huisjes

Heilige huisjes slopen is uit de tijd. Veel makkelijker is ze je creatief toe te eigenen. En zo steekt de gebalde vuist van alle protest van weleer nu in een fluwelen handschoen. Onze omgang met heilige huisjes is een schijngevecht met symbolen geworden, goed voor het coverbeeld in de krant van morgen. Hun diepere fundamenten blijven moeiteloos overeind. Leve het speelse flirten van postmodernisme en neokapitalisme met het sacrale. Heilige koeien worden niet langer geslacht, ze worden gemolken.

Lees het dossier (rekto:verso 64, december 2014-januari 2015)

rv63.jpg

Alles kids?

Sinds we het kind zijn gaan bekijken als een aparte vorm van mens, bestaat er zoiets als kindcultuur: een specifiek aanbod voor en met jonge snaken. Zoom je daarop in, dan lees je niet alleen de grote wereld van vandaag in het klein, maar zelfs de toekomst. Waar moet het heen met ons nageslacht? Een dossier vol kindbeelden en cultuur voor kids, door en voor volwassenen die ze uitknijpen.

Lees het dossier (rekto:verso 63, oktober-november 2014)

rv62.jpg

Zwijg stil

Eén minuut stilte is een cliché. Twee minuten stilte een ontwenning. En drie minuten stilte? Een revelatie. Voor wie die openbaring niet aankan, is er nog altijd ons themadossier. Vijftig pagina’s, honderdvijftig minuten, tweeënhalf uur over iets ongehoords in de volheid van onze levens: de stilte.

Lees het dossier (rekto:verso 62, juni-juli 2014)

rv61.jpg

Samen ik

In 'Samen ik' herbekijken we het ego door een artistieke bril. Omdat de nadruk op het ‘ik’ vandaag groter is dan ooit. Omdat bij uitstek de kunsten dik van ik zijn, en tegelijk gemeengoed. Hoe kijken kunstenaars naar hun individualiteit?

Lees het dossier (rekto:verso 61, april-mei 2014)

rv60.jpg

Fuck Porn

Naakt, erotiek én porno bepalen vandaag onze cultuur. Denk maar niet dat je eraan ontsnapt. Maar wat verhult al die transparantie? Is haar duistere kern niet obsceen? Is ze geen nieuw keurslijf? En wat vindt de kunst daarvan?

Lees het dossier (rekto:verso 60, februari-maart 2014)

 

Achter de coulissen van Musical van Vlaanderen

Vijfentwintig jaar lang heeft Geert Allaert gebouwd aan zijn Vlaamse musical-imperium, maar daarbij zijn aanwijzingen voor bedenkelijke praktijken nooit verdwenen. Deze vijfdelige onderzoeksreeks van Nico Kennes brengt het, na een hele reeks interviews met getuigen, allemaal in beeld: zijn confrontaties met stadsbesturen, een bos van structuren, de flirt met het failliet, de banden met de Vlaamse politiek, schimmig gebruik van subsidies, weinig riante arbeidsvoorwaarden… Van Music Hall tot Musical van Vlaanderen: het kleine rijk van een musical-enterpreneur.

Lees het dossier

rv59.jpg

Ver van schoon

Rekto:verso ging op zoek naar schoonheid voor deze nieuwe eeuw. Dat klinkt als een onmogelijke missie, en dat is het ook. Het schoonste aan schoonheid is nu eenmaal wat zich niet in woorden vatten laat. Maar dat is precies wat meerdere auteurs in dit nummer doen. Ze proberen de schoonheid van werk dat ze mooi vinden weer te benoemen..

Lees het dossier (rekto:verso 59, december 2013-januari 2014)

 

Biënnales: hefboom of kwaal?

Overal ter wereld poppen biënnales op, als nieuwe magneten voor kunst, kapitaal en toerisme. Je kan ze artistiek beoordelen, maar ook op hun randvoorwaarden. Wat zegt het populaire model van de biënnale over de stand van zaken in de beeldende kunst, en ook haar relatie met het grote geld en de politieke omstandigheden?

Lees het dossier (rekto:verso 59, december 2013-januari 2014)

rv58.jpg

Kunstenaars en illustratoren kijken vooruit

Voor het jubileumnummer vroegen we enkele kunstenaars naar hun visie op de toekomst en een aantal illustratoren naar hun kijk op de toekomst van rekto:verso.

Lees het dossier (rekto:verso 58, oktober-november 2013)

rv57.jpg

De verbeelding van Vlaanderen

Al is ‘Vlaanderen’ de doodgewone zandgrond waarop we wonen, het zorgt voortdurend voor conflict. ‘Vlaanderen’ is hoe we het zien: een product van onze ficties en fixaties. Hoe wordt het leven op dit grondgebied cultureel verbeeld? En wat zegt dat over ons, en onze artiesten?

Lees het dossier (rekto:verso 57, mei-juni 2013)

 

Ontluisteringen

Geluid klinkt in ons leven voortdurend op de achtergrond, tot het ineens naar voren treedt. Dan worden klanken een gebruiksmiddel, een vorm van cultuur. Met een doel, een betekenis, een geschiedenis. In vijf afleveringen belicht Nina de Vroome de historische en ideologische ondertonen van hoe geluid in onze maatschappij is gaan klinken. Telkens met een eigen filmpje als extra! Cultuurkritiek met luister.

Lees het dossier (rekto:verso 53-57, september 2012-mei 2013)

rv56.jpg

Het Witte Westen

Terwijl Europa kampt met meer dan één identiteitscrisis, profileren nieuwe groeilanden zich als een wissel op de toekomst. Wat doet die gewijzigde orde met de ‘witte’ Europese cultuur? Een reis rond de wereld, om ideeën te winnen voor en over het Westen. Rekto:verso globaliseert.

Lees het dossier (rekto:verso 56, maart-april 2013)

rv55.jpg

Licht is de kunst

Kunst is zwaar, luidt een cliché. En zware kunst in zware tijden, valt dat nog te torsen? In 1985 al wenste Italo Calvino dit nieuwe millennium ‘lichtheid’ toe. Wat kan dat zijn, vandaag? En waarom? Lichtheid is geen snel vermaak, maar een levensbenadering. Een artistieke keuze.

Lees het dossier (rekto:verso 55, januari-februari 2013)

rv54.jpg

Het gat in de stad

Van overbevolking tot de clash tussen arm en rijk: van alle problemen van deze eeuw is de stad de magneet. Ook kunstenaars voelen zich steeds meer aangezogen, en komen talrijk op straat. Wat kan hun kunst extra zichtbaar maken in een stad? Wat met de toekomst van onze steden?

Lees het dossier (rekto:verso 54, november-december 2012)

nr53.jpg

De crisis voorbij

Dat er wat loos is met onze economie, is wel duidelijk. Maar wat doen we eraan? Alternatieve culturele en economische praktijken kruisen elkaar in dit dossier vanuit een gedeeld geloof in verandering. Wat geeft een cultuurproductie die menselijke betrokkenheid weer voorop stelt?

Lees het dossier (rekto:verso 53, september-oktober 2012)

 

Cultuur in de centrumsteden

De jongste zes jaar hebben de dertien Vlaamse centrumsteden voorzichtig tot royaal geïnvesteerd in kunst en cultuur. Claimen de steden een nieuwe, minder bescheiden rol in het Vlaamse cultuurbeleid? Rekto:verso deed een Tour de Flandre en stootte op een paar hete hangijzers tussen kunstorganisaties en lokale besturen, het eeuwige kerntakendebat en de plannen van twee nieuwe N-VA-cultuurschepenen. (met steun van Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek)

Lees het dossier (rekto:verso 53, september-oktober 2012)

rv52.JPG

Tijd om te leren

Welke ruimte kan kunst creëren in het continue leerproces dat iedere mens en elke democratie voor zichzelf is? Wat is de finale inzet van al die pogingen om tussen kunst, cultuur en publiek te bemiddelen? Hoe kunnen we opnieuw 'school' vormen, bijvoorbeeld met de 'vrije tijd' voor artistiek onderzoek?

Lees het dossier (rekto:verso 52, mei-juni 2012)

 

Verfondsing: het debat loopt

Tot nog toe bleef het kunstenveld verrassend stil over het voorstel van minister Schauvliege om voor de subsidiëring van muziek, podium- en beeldende kunsten fondsen op te richten. Rekto:verso breekt de ban met reacties en voorstellen van zes gerespecteerde stemmen uit de podium- en de beeldende kunsten. De hamvraag is welk kunstenveld we willen, en hoe het Kunstendecreet verfijnd kan worden.

Lees het dossier (rekto:verso 52, mei-juni 2012)

rv51_klein.jpg

Romantiek

We zouden in rationele tijden leven, tijden van nutsdenken en harde cijfers. Dit dossier brengt daar de romantiek tegen in: die lange erfenis van verbeelding, verlangen, onze ‘ware natuur’. Bevrijding of illusie? In elk geval is romantiek alom, ook in kunst.

Lees het dossier (rekto:verso 51, maart-april 2012)

 

Kunst na de Arabische Lente

Met onder andere het aftreden van Moebarak in Egypte en Ben Ali in Tunesië ging in een groot deel van de Arabische wereld de artistieke stop van de fles. Kunstenaars vierden de nieuwe vrijheid met een storm aan projecten en interventies. Wat heeft die omwenteling na één jaar opgeleverd?

Lees het dossier (rekto:verso 51, maart-april 2012)

 

rv50.jpg

Not done

In de kunsten kan alles, luidt een heilige koe. Alsof er in het culturele veld geen impliciete verboden zouden gelden? Bepaalde benaderingen, esthetische principes of artistieke keuzes zijn wel degelijk not done. We klappen een paar oogkleppen open.

Lees het dossier (rekto:verso 50, januari-februari 2012)

49_nov2011_kl.jpg

Gezag is gezien

De hiërarchische maatschappij van weleer is niet meer. Onder invloed van internet, populisme en het gelijk van de klant lijkt elke vorm van 'autoriteit' in een crisis beland. Hoe kunnen de kunsten en het kunstenbedrijf zich verhouden tot de horizontale samenleving?

Lees het dossier (rekto:verso 49, november-december 2011)

48_sept2011_kl.jpg

Zot geweld: 10 jaar 9/11 in de kunst

Tien jaar geleden crashten twee vliegtuigen in de Twin Towers. Welke naschokken gaf dat in de kunsten? En vooral: gaan kunstenaars nu anders om met ‘geweld’? Achter het fysieke geweld van oorlogen en aanslagen verbergen zich meer sluipende vormen van agressie.

Lees het dossier (rekto:verso 48, september-oktober 2011)

Zomerlijn.jpg

Theaterfotografie

Theaterfotografie? Nooit bij stilgestaan. Jawel, er circuleren beelden van voorstellingen in de krant, bij cultuuragenda’s of recensies, en op de website van gezelschappen. Een enkele keer wordt er een heus fotoboek mee samengesteld. Maar we hebben er nooit écht naar gekeken. Rekto:verso interviewt vier theatermakers en hun vaste fotograaf: Anne Teresa De Keersmaeker & Herman Sorgeloos, Inne Goris & Koen Broos, Jan Lauwers & Maarten Vanden Abeele en de Roovers & Stef Stessel.

Lees het dossier in de Zomerlijn 2011

47_mei2011_kl.jpg

Ambacht

Op vele vlakken valt een hernieuwde aandacht voor het ambacht waar te nemen. Kunstenaars willen opnieuw iets kunnen, werken met materialen, opnieuw hun handen vuilmaken. Het einde van het conceptualisme of een anti-intellectualistische reflex?

Lees het dossier (rekto:verso 47, mei-juni 2011)

46_maart2011_kl.jpg

Gemeenschap

Wat delen wij eigenlijk? Is gemeenschap een nostalgisch idee uit een vorige eeuw, verbrand door totalitaire regimes? Of moeten we dat idee terug opvissen, als bindsaus tegen alle individualisme en consumentisme? Cultuur leverde van die saus vanouds de basisingrediënten, maar wat vermag ze vandaag nog? Eén zaak is zeker: kunstenaars zoeken minstens voor zichzelf naar nieuwe vormen van gemeenschap.

Lees het dossier (rekto:verso 46, maart-april 2011)

45_jan2011_kl.jpg

Een ander cultuurbeleid

Kankeren op Joke groeide uit tot de culturele sport van 2010. Het leidde enkel de aandacht af van de eigenlijke vragen. Wat is het bredere plaatje achter deze besparingen? Hoe dient de politiek zich te verhouden tot kunst en cultuur? Kortom: welk cultuurbeleid willen we? Dit dossier bundelt algemene beschouwingen, analyses over half vergeten beleidsdomeinen en nogal wat constructieve voorstellen. Zelfs de kunstenaars debatteren mee! Een ander cultuurbeleid begint bij jezelf...

Lees het dossier (rekto:verso 45, januari-februari 2011)

44_nov2010_kl.jpg

Waar is de tijd?

Je merkt het aan grootse herdenkingen als Expo 58, de vele heropvoeringen van lang vervlogen performances of massaspektakels, zelfs het succes van de Fixkes. Vroeger is weer helemaal terug. Frissen we gewoon ons collectief geheugen op, of is er meer aan de hand? Wat zegt die herdenkingsindustrie over onze cultuur? Of zelfs over een mogelijke crisis in de kunst?

Lees het dossier (rekto:verso 44, november-december 2010)

43_sept2010_kl.jpg

Kunst in tijden van crisis

Dat het niet goed gaat met de wereld, is een understatement. En wat doet de kunst? Sommige artiesten kiezen voor direct activisme, voor anderen komt dat in conflict met het principe van 'artistieke autonomie'. Wordt dat stilaan geen alibi? Of is het wel degelijk de voorwaarde om een kritieke werkelijkheid zinvol te benaderen? Moet de kunst daden stellen of vooral reflecteren? Dit dossier bundelt een aantal inspirerende praktijken en tendensen. Het is tijd voor een nieuwe houding.

Lees het dossier (rekto:verso 43, september-oktober 2010)

42_juli2010_kl.jpg

Congo

Het is eindelijk zover. Het onafhankelijke Congo viert zijn vijftigste verjaardag. In dit nummer belichten we niet nog maar eens ‘onze ex-kolonie’, maar de herdenkingshype zelf. De aandacht voor Congo was dit voorjaar massaler dan de voorbije vijftig jaar samen. Wat vertelt dat over onszelf en onze culturele omgang met Congo? We duiken opnieuw in de Congostroom, belichten de herdenking vanuit het buitenland en gaan ook op zoek naar de blik van de Congolezen zelf.

Lees het dossier (rekto:verso 42, juli-augustus 2010)

 

Het Vlaamse cultuurbeleid in Afrika

Onder Bert Anciaux zette de Vlaamse Gemeenschap in op culturele samenwerking met Zuid-Afrika, Marokko en Congo. Veel aandacht is daar in Vlaanderen nooit voor geweest, maar er zijn wel degelijk (per land erg diverse) plannen bedacht en projecten gerealiseerd. Wat valt uit hun verwezenlijkingen en eventuele fouten te leren voor de toekomst? Rekto:verso ging het vragen aan de Afrikanen zelf. (met steun van Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek)

Lees het dossier (rekto:verso 42, juli-augustus 2010)

41_mei2010_kl.jpg

Wallonië

Quizke. Wie is Fadila Laanan? (tip: geen kunstenaar.) In welke stad staat het BAM? (tip: ja, een museum.) En hoe heet het toptalent achter Calvaire en Vinyan? (tip: twee van de meest indrukwekkende films die de Belgische cinema de laatste jaren baarde). Geen zorgen, ook wij moesten tot voor kort minstens twee kruisjes zetten. Dat voelt nogal absurd aan. Waarom weten we zo weinig over kunst en cultuur in Wallonië?

Lees het dossier (rekto:verso 41, mei-juni 2010)

39_jan2010_kl.jpg

Documentaire

Wat vermag vandaag nog de documentaire? Haar rol lijkt steeds meer in het gedrang te komen. De opgang van nieuwe media maakt vandaag elke consument een potentiële producent en distributeur van de realiteit. Die consument krijgt daarmee een steeds groter aandeel in het uitzicht van de samenleving zoals die zich aan ons voordoet in de pers, op internet of op televisie. Hoe overleeft documentaire dat realiteitsconsumentisme? Ons documentairedossier biedt meerdere antwoorden.

Lees het dossier (rekto:verso 39, januari-februari 2010)

38_nov2009_kl.jpg

USA today

Hoe zou het nog met de Amerikaanse cultuur zijn? Van 's werels grootmacht kennen we enkel Hollywood goed. Rekto:verso richt in dit dossier ook een blik op het brede draagvlak van het schaars gesubsidieerde podiumkunstenveld, en op twee bijzondere voorbeelden van de poëzie en de literatuur in de VS.

Lees het dossier (rekto:verso 38, november-december 2009)

32_nov2009_kl.jpg

Populisme

Een pleidooi voor populisme? Dat is wel het laatste wat je van een hedendaagse intellectueel verwacht. Toch heeft David Van Reybrouck met zijn recente, gelijknamige pamflet juist dat geschreven: een pleidooi voor een 'verlicht' en een democratisch populisme. En het vreemde is: hij meent het. Rekto:verso vroeg een paar beschouwers uit de culturele én de politieke wereld om op deze kwestie ook hun licht te laten schijnen. Wat met populisme vandaag?

Lees het dossier (rekto:verso 32, november-december 2008)

24_juli2007_kl.jpg

Subversiviteit, confrontatie

Is het voor kunstenaars nog mogelijk om de kijker te confronteren? Subversieve kunst lijkt een romantisch relict van een voorbijgestreefde avant-garde: alles is al wel een keer gedaan. En toch. Dit dossier schetst een paar artiesten, zoals de Duitse film- en theaterregisseur Christoph Schlingensief, die wel nog proberen choqueren. Wat is de kunst van confrontatie? Een dossier tegen het pleasen van het publiek.

Lees het dossier (rekto:verso 24, november-december 2008)

21_jan2007_kl.jpg

Kunst & oorlog

Hoe gaat kunst met oorlog om? Hoe fictioneel mogen kunstenaars zo'n verwonde werkelijkheid bekijken, zeker als die op het tv-scherm bijna fictief geworden is? Hoe breng je oorlog over op mensen voor wie het aanschouwen ervan een keuze blijft vanuit een makkelijke zetel?

Lees het dossier (rekto:verso 21, januari-februari 2007)

rv64.jpg

Heilige huisjes

Heilige huisjes slopen is uit de tijd. Veel makkelijker is ze je creatief toe te eigenen. En zo steekt de gebalde vuist van alle protest van weleer nu in een fluwelen handschoen. Onze omgang met heilige huisjes is een schijngevecht met symbolen geworden, goed voor het coverbeeld in de krant van morgen. Hun diepere fundamenten blijven moeiteloos overeind. Leve het speelse flirten van postmodernisme en neokapitalisme met het sacrale. Heilige koeien worden niet langer geslacht, ze worden gemolken.

Lees het dossier (rekto:verso 64, december 2014-januari 2015)