rekto:verso

Boksers, bakkers en Ethiopische daklozen

Dit weekend loopt in het Fotomuseum een dubbeltentoonstelling af van twee fotografen die grandioos falen in hun ambitieuze opzet. August Sander en Jan Hoek willen mensen en dingen glashelder beschrijven zoals ze zijn, en niet zoals ze zouden moeten zijn. Ze pogen de wereld te begrijpen door hem van achter de camera in detail te observeren. Maar zelfs de meest ‘objectieve’ fotografie is nooit neutraal, zo blijkt. 

 

Fernand Huts, mecenas van cultureel erfgoed

Fernand Huts van Katoen Natie trekt 8,2 miljoen euro uit voor kunst. Zijn demarche is opmerkelijk. Gaat het hem werkelijk om extra steun aan de uitstraling van het Vlaamse culturele erfgoed, of toch vooral om zijn eigen uitstraling als ondernemer? Waar symbolisch en reëel kapitaal verstrengeld raken, poppen vele vragen op.

 

Kunst maken onder de bezetting

Leven onder bezetting is voor Palestijnse kunstenaars meer dan een sociaal vraagstuk. Het bezet ook hun artistieke overwegingen: hoe je verhouden tot die dwingende situatie? De politieke realiteit is bepalend voor hun culturele productie, al beperkt Palestijnse kunst zich niet enkel tot de realiteit. Intussen maken sommige jonge kunstenaars zich wel los van het collectieve discours over de Palestijnse zaak, en oefenen ze zich in nieuwe strategieën.

 

Een etmaal blauw theater

Kunst bekijk je niet op je uurwerk. Toch is tijd voor de ervaring van kunstwerken een cruciaal element. Zo duren mooie liedjes nooit lang, maar voor theater ligt dat helemaal anders. Hoe langer theater duurt, hoe intensiever vaak de ervaring. Laat Jan Fabre zijn huzarenstuk Mount Olympus daarom 24u doorgaan? Het is vooral zijn unieke spel met tijd, ritme en lichamelijkheid dat je als kijker helemaal van de wijzers brengt. 

 

Daar zijn de projectsubsidies weer!

De eerste subsidies onder het nieuwe Kunstendecreet zijn een feit: 74 kunstenaars en organisaties krijgen samen 2,27 miljoen voor beurzen en projecten. Het goede nieuws is dat Minister Sven Gatz het veel properder aanpakte dan bij de vorige ronde. Het slechte nieuws blijft dat de middelen voor kleinere spelers nog altijd zo beperkt zijn dat zelfs sterkhouders als Pieter De Buysser of Inne Goris uit de boot vallen. Of ligt dat aan de nieuwe beoordelingsprocedure zelf? Over het kunstenveld hangt de stilte voor de storm…

 

Doe het Cultuurparlement van de Lage Landen

Op zondag 7 februari 2016 organiseren rekto:verso en Het Transitiebureau het allereerste Cultuurparlement van de Lage Landen. Wees van harte welkom: pal op de grens delen we vijftien constructieve voorstellen met iedereen die de nood voelt aan nieuwe pistes voor het culturele veld. Schrijf je hier snel in voor de bus uit Brussel-Antwerpen of Amsterdam-Rotterdam. 

 

De toekomst is aan ons

Van de tijden van vandaag is dit nieuwe nummer een witboek: een levendige waaier van voorstellen en alternatieven voor de komende jaren van kunst en cultuur in de Lage Landen. Kijk naar buiten, er is reden tot optimisme. 

 

De toestand is kritiek

Van de tijden van vandaag is dit een zwartboek: een duistere waaier van de wantoestanden en misverstanden in onze Lage Landen. Kijk naar buiten, er is reden tot beklemming. 

 

Tijd om de nieuwe democratie uit te klappen

Al jaren lijkt  zowat iedereen het erover eens: er zit een crisis in het hart van de democratie. Revolutionaire ideeën worden bijna wekelijks gelanceerd, om meestal toch op een sisser of een drama uit te lopen. Maar in een paar Britse dorpen gebeurt er nu daadwerkelijk iets nieuws: exit klassieke partijen, enter ‘uitklapdemocratie’. En het werkt nog ook. Wat is er aan de hand? En vooral, wie volgt?

 

Halfleeg of halfvol?

Van uitpuilende mailboxen en agenda’s tot overproductie en overbevolking: onze kleine én grote wereld lijdt aan ‘vervolling’, aan een groeiend teveel. Ook in de cultuursector leeft dat gevoel: we doen te veel voor de beschikbare draagkracht. Moet het dan allemaal wat minder? Voor kunstenaar Sarah Vanhee en filosoof Karim Benammar ligt het probleem niet zozeer in de overvloed op zich, wel in onze omgang ermee. ‘We moeten meer onszelf durven te zijn, los van wat er verwacht wordt.’

 

Dossier

  Van de tijden van vandaag is dit een witboek: een levendige waaier van voorstellen en alternatieven voor de komende jaren van kunst en cultuur in de Lage Landen. Kijk naar buiten, er is reden tot optimisme. Van de tijden van vandaag is dit een zwartboek: een duistere waaier van de wantoestanden en misverstanden in onze Lage Landen. Kijk naar buiten, er is reden tot beklemming.  

Advertentie

Hart boven Hard