rekto:verso

Kunstenaars tegen democratie, voor democratie

De democratie zoals we ze vandaag in praktijk zien, berust op een misverstand. Dat is de gedeelde overtuiging van kunstenaars Jonas Staal, Christophe Meierhans en Thomas Bellinck. In een gesprek in de schaduw van Staals New World Summit, dit weekend in KVS, bepleiten ze actievere relaties tussen kunst en politiek. ‘Kan je vanuit de kunst tot een nieuwe en meer inventieve vorm van geweld komen?’ 

 

De kunsten de markt op? Begin met een gids

‘Er moet gewerkt worden aan samenwerking tussen de cultuursector en de markt.’ Dit ene zinnetje in het regeerakkoord zal niemand verrast hebben. Voor een ‘ondernemersvriendelijke’ regering is de markt nu eenmaal een evidentie. Nogal wat cultuurmensen zien dan meteen een schijnhuwelijk vol wolfsklemmen, maar de kwestie is allang niet meer of, dan wel hoe kunst en economie nader tot elkaar kunnen komen. Ook voor de bedrijfswereld is dat een vraag. Onder welke voorwaarden worden beide domeinen er beter van, en hoe kan de overheid daar een zinvol beleid rond voeren?

 

Dichten zonder je muis op te lichten

Digitale kunst is alive and kicking. Allerhande kunstenaars werken tegenwoordig samen met grafici, webdevelopers of socialmedia-experts om nieuwe uitdrukkingsvormen te ontdekken. Ook de poëzie vaart op de interactieve stroom. Dichters benutten het digitale als bron en werkinstrument, en toveren gretig interactieve woorden tevoorschijn. Alleen blijft de vraag: levert het ook echt grensverleggende literatuur op?

 

Naakt de trap af

In de tijdloze tango tussen de eerste en de zevende kunst leidt de schilder de dans. Als Michaël Borremans een tentoonstelling opent, is dat voorpaginanieuws. Brengt Nuri Bilge Ceylan Winter Sleep in de zalen, dan verloopt dat vrijwel geruisloos, al heeft hij voor de film een Gouden Palm op zijn schouw staan. Meer dan honderd jaar geleden stal cinema nog de show, maar vandaag is het de schilder die van zelfvertrouwen blaakt en de filmmaker een lesje kan leren. Niet in bescheidenheid, maar in bravoure.

 

Tien voorstellen voor de (podium)kunsten

Het kan ook anders. Ook in de kunsten. Voor dat idee lijken steeds meer cultuurmensen gewonnen. Maar hoe? Op donderdag 11 september organiseren Het Theaterfestival, VTi en rekto:verso daarover 'Een ander gesprek': een reflectiemoment voor de toekomst. In de namiddag worden tien wilde, maar wel concrete voorstellen ter discussie voorgelegd. Je leest ze hier. (Of schrijf je nog snel in en kom meepraten.) Omdat het ook anders kan. 

 

Wie het over stilte wil hebben, kan beter niets zeggen

Weinigen hebben het paradoxale wezen van de stilte zo hard doorleefd als kunstenaars. Stilte is het voorgeborchte van hun spreken, of de oase waar dat spreken uiteindelijk in eindigt. Wat hebben ze over die ervaringen nagelaten dat ons kan helpen om de stilte beter te vatten? Een verkenningsvlucht.

 

De cultuurvisie van de Vlaamse moedermaatschappij

Kan de cultuursector al iets opmaken uit het nieuwe regeerakkoord? Binnen het luik ‘cultuur’ duiken wel een paar nieuwe accenten, maar geen grote verrassingen op. De meer ingrijpende implicaties voor cultuur staan dan ook elders in het akkoord van Bourgeois I. Vooral het ideologische kader waarbinnen de kunsten zich de komende vijf jaar zullen moeten zien te handhaven, belooft een kuitenbijter te worden.

 

Sven Gatz en Guy Gypens in gesprek: cultuur en politiek - één strijd?

Drie jaar geleden had rekto:verso een gesprek met Sven Gatz, kersvers cultuurminister, en Guy Gypens, directeur van Kaaitheater. Over de kern van cultuurbeleid, nota bene. Hoe moet de politiek zich verhouden tot de diverse vormen van cultuur in de samenleving? En hoe maakt cultuur zich in die samenleving waar, wat is haar belang? Lees hun dubbelgesprek hier opnieuw.

 

  Eén minuut stilte is een cliché. Twee minuten stilte een ontwenning. En drie minuten stilte? Een revelatie. Voor wie die openbaring niet aankan, is er nog altijd ons themadossier. Vijftig pagina’s, honderdvijftig minuten, tweeënhalf uur over iets ongehoords in de volheid van onze levens: de stilte.