rekto:verso

Tien voorstellen voor de (podium)kunsten

Het kan ook anders. Ook in de kunsten. Voor dat idee lijken steeds meer cultuurmensen gewonnen. Maar hoe? Op donderdag 11 september organiseren Het Theaterfestival, VTi en rekto:verso daarover 'Een ander gesprek': een reflectiemoment voor de toekomst. In de namiddag worden tien wilde, maar wel concrete voorstellen ter discussie voorgelegd. Je leest ze hier. (Of schrijf je nog snel in en kom meepraten.) Omdat het ook anders kan. 

 

‘Eyes To The Wind’ – The War On Drugs

Nostalgici vind je in alle maten en gewichten. De een verpakt zijn dosis jeugdsentiment als guilty pleasure, de andere als troost en houvast. Enkel de zelfverklaarde muziekkenner doopt zijn heimwee om tot de Waarheid. Hij gebruikt de tand des tijds als dooddoener, het heden als een doorslagje van. Gelukkig trekt The War On Drugs deze scheefgetrokken verhouding in Lost In The Dream weer recht. Met hun derde album is het immers heerlijk verdwalen in de tijd.

 

Wie het over stilte wil hebben, kan beter niets zeggen

Weinigen hebben het paradoxale wezen van de stilte zo hard doorleefd als kunstenaars. Stilte is het voorgeborchte van hun spreken, of de oase waar dat spreken uiteindelijk in eindigt. Wat hebben ze over die ervaringen nagelaten dat ons kan helpen om de stilte beter te vatten? Een verkenningsvlucht.

 

De dubbele tong van Johan Swinnen

Een beetje verloren tussen de verkiezingen en het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering verscheen De teen van Heraclitus & het penseel van Teniers. Met dat boek wil Johan Swinnen ‘ondernemend denken over cultuur in Vlaanderen’. In realiteit biedt zijn werkstuk twee geschriften door elkaar: een kunstzinnige autobiografie en een verknipt cultuurprogramma van N-VA. Die mix van ‘ik’ en ‘wij’ maakt het allemaal nogal verwarrend. Welke toekomst ziet Swinnen nu juist voor het Vlaamse cultuurbeleid? 

 

Mozaiëk: stilte

Rekto:verso vroeg drie ‘stille’ makers naar wat ze dan precies in verstilling appreciëren. Alle drie verkiezen ze de ruis boven een al te heilige kijk. ‘Stilte is nooit zomaar stilte.’

 

De cultuurvisie van de Vlaamse moedermaatschappij

Kan de cultuursector al iets opmaken uit het nieuwe regeerakkoord? Binnen het luik ‘cultuur’ duiken wel een paar nieuwe accenten, maar geen grote verrassingen op. De meer ingrijpende implicaties voor cultuur staan dan ook elders in het akkoord van Bourgeois I. Vooral het ideologische kader waarbinnen de kunsten zich de komende vijf jaar zullen moeten zien te handhaven, belooft een kuitenbijter te worden.

 

Leerrijke cultuurstrijd in Frankrijk

Het belooft een boeiende Franse cultuurzomer te worden. Niet zozeer vanwege de geplande artistieke activiteiten, wel door de strijdbaarheid waarmee de Fransen opkomen voor rechtvaardige arbeidsvoorwaarden in de cultuursector, en voor iedereen met een discontinue job. Vele Franse zomerfestivals krijgen een ‘aangepast’ programma. Heel wat acties vestigen de aandacht op de precaire situatie van de cultuurwerkers, door het vermagerings- en vermarktingsbeleid dat de Franse overheid wil doorvoeren. 

 

Vechten voor de show

Voor de modale toeschouwer leek theatermaker Marijs Boulogne een beetje van het podium verdwenen, sinds ze in Excavations (2004-2007) met een gehaakte baby door het land toerde. Niets is minder waar. De jongste jaren vertoefde Boulogne in zweterige worstellokalen, waar ze met catchers – mannen én vrouwen – op zoek ging naar de kunst achter Lucha Libre. Spektakelworstelen als een nieuwe artistieke discipline?

 

Sven Gatz en Guy Gypens in gesprek: cultuur en politiek - één strijd?

Drie jaar geleden had rekto:verso een gesprek met Sven Gatz, kersvers cultuurminister, en Guy Gypens, directeur van Kaaitheater. Over de kern van cultuurbeleid, nota bene. Hoe moet de politiek zich verhouden tot de diverse vormen van cultuur in de samenleving? En hoe maakt cultuur zich in die samenleving waar, wat is haar belang? Lees hun dubbelgesprek hier opnieuw.

 

  Eén minuut stilte is een cliché. Twee minuten stilte een ontwenning. En drie minuten stilte? Een revelatie. Voor wie die openbaring niet aankan, is er nog altijd ons themadossier. Vijftig pagina’s, honderdvijftig minuten, tweeënhalf uur over iets ongehoords in de volheid van onze levens: de stilte.