rekto:verso

Het Grote Participatiedebat: verslag

Met het Grote Participatiedebat organiseerden rekto:verso, Demos en het TheaterFestival op 2 september in deSingel een open uitwisseling tussen al wie meer en minder ervaring heeft met participatie in de kunsten. Lees hier het verslag van een prikkelende voormiddag.

 

Culturele vrouwen getuigen

Is de cultuursector een domein als een ander? Rekto:verso nodigde een 50-tal vrouwen uit het kunstenveld uit om op een eigen forum  anoniem te getuigen: hoe seksistisch is de dagelijkse cultuurpraktijk? Onze selectie van hun reacties biedt een brede waaier van subtiele en minder subtiele confrontaties. Vul deze getuigenissen gerust verder aan, via de reactiemogelijkheid onderaan.

 

Something virtual is coming...

Na schilderkunst claimde fotografie de 'objectieve realiteit' weer te geven. Later beweerde film dat te doen. Nu PlayStation haar eigen VR-bril klaar heeft, lijkt virtual reality die fakkel weer over te nemen. In de Nederlandse VR-workshop The End of Film werd onderzocht wat dat gloednieuwe medium nu precies is. Staat onze relatie met de 'echte' wereld op het spel?

 

Check jullie privileges!

Vijftig jaar geleden schreef Valerie Solanas haar vermaarde ‘SCUM Manifesto’, waarin ze furieus afrekende met ‘het inferieure geslacht’ van de man. Hoe zou die roep vandaag kunnen klinken, in Vlaanderen? Zonder enige pretentie om Solanas naar de kroon te steken, scherpt kunstenaar Marijs Boulogne haar pen voor een kort eigen manifest.

 

Het Tweede Cultuurparlement stelt voor…

Op 4 september 2016 organiseerden rekto:verso en het Transitiebureau het tweede Cultuurparlement van de Lage Landen, op het Nederlands Theater Festival in Amsterdam. Bijna 100 cultuur- en theatermensen uit Vlaanderen en (vooral) Nederland gingen in discussie (en in stemming) over 10 frisse ideeën voor een ander kunstenbeleid en een nieuwe solidariteit. Een verslag.

 

Vlaamse Golf 2.0: brede instellingen?

Wouter Hillaerts State of the Union, uitgesproken tijdens het Theaterfestival 2016, veroorzaakte begin september behoorlijk wat deining in het Vlaamse theater. Zelden ging een theaterseizoen zo geagiteerd uit de startblokken. De heftigheid van de discussie laat vermoeden dat een gevoelige snaar werd geraakt. Maar welke precies? Nu de storm wat is gaan liggen, kan de polemiek en de retoriek achterwege blijven. Het is niet de bedoeling om hier een reconstructie te maken van de discussie, maar om wat meer greep te krijgen op de termen waarmee ze wordt gevoerd. 

 

Vrouwen op tv: het gouden tijdperk lijkt daar

In de jaren 1980 leefden vier rijpe dames op onze tv: Blanche, Rose, Dorothy en Sophia. Vier scherpe karakters met ieder een eigen persoonlijkheid, die lief, leed en een huis met elkaar deelden. Alles kwam daar op tafel: van werk, ambities en geluk tot vriendschap, gezondheid en seks. Daarmee waren die Golden Girls destijds baanbrekend. Toch duurde het dertig jaar voordat ein-de-lijk meer van dit soort sterke, volwaardige vrouwenrollen op Amerikaanse tv kwamen. Het werd hoog tijd.

 

Naar een nieuw leiderschap in de kunsten

Ja, de kunstensector voelt erg mannelijk. Maar nee, dat is geen probleem van te veel mannen of te weinig vrouwen aan de top. Het probleem is hoe kunstenorganisaties georganiseerd zijn, hoe onze sector denkt over macht en leiderschap. Het gaat dus niet om het geslacht van de mensen, wel om de balans van hun structuren. Als de kunsten mee willen met hun tijd, dan ligt de sleutel in meer evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke energie, en in minder macht in het centrum van hun organisatiemodellen.

 

Hallo Hallo Impasse

Als we na de jongste subsidiebeslissingen met veel vragen blijven zitten, dan biedt Buy Buy Art van cultuurfilosoof Robrecht Vanderbeeken minstens een paar antwoorden. Niet over manco’s in de procedure of het lot van stijgers en dalers, maar over het bredere ideologische kader. Dit is een recensie waarin Sven Gatz, zelfs al is hij een van de protagonisten bij Vanderbeeken, geen enkele rol zal spelen.

 

De berg af

Met Mount Olympus zet Jan Fabre een groot uitroepteken achter dertig jaar podiumwerk. Vierentwintig uur lang krijgen we Fabre x Fabre voorgeschoteld. De reacties daarover waren al even extatisch als de voorstelling zelf. Gek, dat gebrek aan kritiek. Mount Olympus is theater zoals te verwachten en te voorzien was. Een beetje vervelend zelfs.

 

Dossier

  Rekto:verso goes gender! Wat is er aan van het verdoken gerucht dat ‘het kunstenveld een heel mannelijke sector is’? De cijfers, interviews en getuigenissen in dit nummer bevestigen dat er nog veel werk aan de winkel is. We openbaren enkele boeiende oeuvres, surfen op de verschillende golven van het feminisme en doen een uitstapje naar queer. Not only for women!  

Advertentie